Kodano Optyk

Dzisiaj otwarte: 09:00-21:00
Galeria Ogrody piętro: 0
Zdrowie i uroda

SALONY KODANO OPTYK

W ofercie salonów optycznych Kodano widnieją markowe okulary korekcyjne i przeciwsłoneczne na czele z Ray-Ban, Vogue, Versace i Dolce&Gabbana, a także zyskujących na popularności marek Santino i Loretto. Posiadamy także wieloraki wybór soczewek kontaktowych popularnych producentów – Johnson&Johnson, Cooper Vision, Alcon i Bausch&Lomb oraz tych mniej znanych, ale o bardzo dobrej jakości asortymentu. To tylko niektóre z marek w bogatej ofercie naszych salonów optycznych, mieszczących się w CH Ogrody Elbląg.

 

SOCZEWKOMAT

So­­cze­w­ko­­mat za­­wie­­ra nie­­mal 350 ró­ż­nych pro­­du­k­tów – so­­cze­w­ki kontaktowe naj­ba­r­dziej zna­­nych i renomowanych ma­­rek (takich jak Acuvue, Air Optix, Biofinity, FitView, AquaView) pły­­ny i ak­ce­­so­­ria. Za­­kup od­by­­wa się na wy­­go­d­nym, 43-ca­­lo­­wym do­­ty­­ko­­wym ekra­­nie. Pła­t­no­­­ści do­­ko­­nać mo­ż­na za po­­mo­­cą do­­wo­l­nej ka­r­ty pła­t­ni­­czej. Ty­l­ko So­­cze­w­ko­­mat umo­ż­li­­wia za­­kup soczewek ko­n­ta­k­to­­wych i pły­­nów bez ko­n­ta­k­tu ze sprze­­da­w­cą i je­d­no­­cze­­sną, na­­ty­ch­mia­­sto­­wą re­­a­li­­za­­cją za­­mó­­wie­­nia.

 

https://optyk.kodano.pl/