Z okazji Dnia Kobiet -20% w Gatta

zakończona

REGULAMIN PROMOCJI „Z okazji Dnia Kobiet”

 1. Promocja „ Z okazji Dnia Kobiet” (dalej zwana „Promocją”) dotyczy wszystkich produktów
  w salonach stacjonarnych regularnych i outletowych GATTA oraz produktów ze sklepu internetowego na stronie gatta.pl z zastrzeżeniem pkt 3, 4 i 5 regulaminu.
 2. Promocja w salonach stacjonarnych regularnych oraz outletowych jest skierowana do klientów, posiadających kartę „Gatta Club”, a w sklepie internetowym promocja jest skierowana do wszystkich klientów.
 3. Promocją w stacjonarnych salonach regularnych objęte są wszystkie nieprzecenione produkty z wyłączeniem kart podarunkowych, po dokonaniu jednorazowego zakupu dowolnych produktów za minimum 99 zł brutto.
 4. Promocją w stacjonarnych salonach outletowych objęte są wszystkie produkty z wyłączeniem kart podarunkowych, po dokonaniu jednorazowego zakupu dowolnych produktów za minimum 79 zł brutto.
 5. Aby skorzystać z Promocji w sklepie internetowym, Uczestnik Promocji musi spełnić warunki określone w pkt 2 i 6 oraz dokonać zakupu dowolnych produktów objętych Promocją i wpisać kod promocyjny ”GATTA4WOMEN20” w koszyku, w pole „Kod rabatowy” oraz opłacić zamówienie. Minimalny koszyk zamówienia 149 zł brutto. Poprawne skorzystanie z Kodu Promocyjnego powoduje wyświetlenie w koszyku komunikatu o zmniejszeniu wartości zamówienia o 20% za produkty objęte promocją. Organizator nie odpowiada za nieprawidłowe korzystanie z Promocji.
 6. Promocja trwa od dnia 1 marca do dnia 8 marca 2022 r. i polega na udzieleniu – 20% rabatu od ceny detalicznej brutto na produkty objęte promocją.
 7. W przypadku prawidłowego skorzystania przez Klienta z Promocji, wartość́ zamówienia pomniejszy się̨ o naliczony rabat. W przypadku anulowania zamówienia w całości z przyczyn leżących po stronie Klienta, Klientowi przysługuje ponowne skorzystanie z Promocji.
 8. Aby skorzystać z Promocji w salonach stacjonarnych regularnych i outletowych, Uczestnik promocji musi spełnić warunki określone w pkt 2, 3, 4 oraz 6 regulaminu i dokonać zakupu dowolnych produktów objętych Promocją przy kasie klient otrzyma rabat w wysokości 20% na zakupione produkty objęte Promocją.
 9. Promocja polega na przyznaniu Klientowi rabatu o wartości -20% (Korzyść́).
 10. Rabatu nie można wymieniać na ekwiwalent pieniężny ani rzeczowy.
 11. Klient może skorzystać́ z Promocji wielokrotnie, ale tylko raz podczas składania jednego zamówienia.
 12. Organizator jest uprawniony do zawieszenia Promocji na dowolny okres w dowolnym terminie bez podania przyczyny jego zawieszenia.
 13. Organizator jest uprawniony do zakończenia Promocji w dowolnym terminie bez podania przyczyny.
 14. Organizatorem promocji jest FERAX sp. z o. o. w restrukturyzacji z siedzibą w Zduńskiej Woli (kod pocztowy 98-220) przy ulicy Szadkowskiej nr 4/6.
 15. Promocja przeznaczona jest dla pełnoletnich osób fizycznych, będących konsumentami
  w rozumieniu art. 221 k.c., którzy w okresie obowiązywania Promocji dokonają w salonach regularnych stacjonarnych lub outletowych GATTA lub za pośrednictwem sklepu internetowego na stronie gatta.pl transakcji w postaci zakupu (stwierdzonego paragonem) produktów objętych Promocją (,,Uczestnik Promocji”).
 16. Niniejsza Promocja nie łączy się z innymi promocjami oraz wyprzedażami. W przypadku obowiązywania innych promocji w okresie trwania Promocji, Klient ma prawo wyboru, z której promocji chce skorzystać.
 17. W przypadku skorzystania z Promocji, korzyści z przynależności do programu Gatta Club są udzielane zgodnie z regulaminem Gatta Club.
 18. Udział w Promocji jest jednoznaczny z akceptacją niniejszego regulaminu.
 19. Uczestnik Promocji dokonujący zakupu za pośrednictwem sklepu internetowego jest uprawniony do odstąpienia, zgodnie z odrębnymi przepisami.
 20. Treść niniejszego regulaminu jest dostępna na stronie internetowej gatta.pl oraz w wersji papierowej w salonach regularnych stacjonarnych i outletowych GATTA.
 21. Postanowienia niniejszego regulaminu nie naruszają ani nie ograniczają praw klientów z tytułu rękojmi.
 22. Wszelkie reklamacje dotyczące Promocji będą rozpatrywane w terminie 14 dni od daty ich zgłoszenia.
 23. W kwestiach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego oraz innych powszechnie obowiązujących aktów prawnych.
 24. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 1 marca 2022 roku